Ravanica monastery

Kategori:

Moravska arkitektonisk stil

Prins Lazar Serbien gravplats

Ravanica Monastery är en 14. talet Serbisk-ortodoxa kloster byggdes av den berömda Prins Lazar Serbien, Strax innan hans tragiska död i slaget vid Kosovo som ägde rum tillbaka i 1389. år. Prinsen begravdes här och rester av hans reliker finns kvar. Sedan dess är klostret målet för pilgrimer och ett viktigt centrum för kulturella aktiviteter och sammankomster.

En ny arkitektur och konstnärlig rörelse i den serbiska medeltida konst grundades i klostret, som kallas Moravska skolan. Efter detta exempel, många kyrkor och kloster byggs. Klostret hade en befästning men idag bara det kvarlevor bevaras, som det var att upprepade gånger förstördes av turkarna.

Ravanica Klostret ligger på sluttningarna av vackra Kučaj bergen, nära staden Cuprija i central Serbien.