Mediana arkeologiska platsen

Kategori:

Vackra kejsarens bostad byggd av Constantine

Beläget på en viktig handelsväg av tidigare romerska vägen

Mediana är en av de viktigaste arkeologiska platserna från sena antiken i sydöstra Europa. Det ligger på en viktig kommersiell väg från tidigare romerska vägen "Via militaris", väg som förbinder Singidunum / nuförtiden Belgrad / med Serdica / nuförtiden Sofia / och Konstantinopel / nuförtiden Istanbul /, och denna plats konditionerade dess snabba ekonomiska utveckling som var särskilt uppenbar på 4-talet e.Kr. Det var en tid då Naissus var en välmående kejserlig stad och hem för verkstäder för vapentillverkning.

Det finns de mycket välbevarade resterna av den vackra kejsarens bostad byggd av Konstantin, som användes som en tillfällig bostad av sex romerska kejsare. Platsen innehåller många rester av byggnader och föremål som vittnar om den romerska aristokratins och lokalbefolkningens liv: lyxiga herrgårdar, lador, ett hantverkscenter, termalbad och resterna av en villa med peristyle, som pryddes med rika mosaikgolv . Inuti det rymliga komplexet i Mediana dominerade kejsarens villa en gång, omgiven av en öppen kolonnad, sommarbostäder, termalbad och andra många byggnader. I den fulla prakten av kejserlig lyx är salarna dekorerade med golvmosaiker, imponerande fresker och marmorstatyer. De flesta mosaiker har geometriska eller blommotiva motiv, medan två mosaiker presenterar figurer - huvudet av Medusa och en halvprostat figur av en flodgud (troligen Neptunus).