Krušedol

Kategori:

Åtnjöt en stor rykte för en lång tid

Var säte för patriarken

Året 1546 är känd som tiden för grundandet av klostret. Den byggdes på egenskapen hos en känd familj Jakšić, och en beskyddare var ärkebiskop Maksim (Brankovic).

Krusedol har haft ett stort rykte under lång tid, även som säte för den återställda stift Srem samt ett centrum med en stor egendom och andra värden. Enligt den stora migration (i 1699) Krušedol var säte för patriarken, och sedan Metropolitan i Krusedol s metropol.

Efter döden av patriarken Arsenije Čarnojević, kyrkans församlingar, Som är av stor betydelse i serbiska historia, hölls här (1708, 1710 och 1713). Det faktum att det besöktes två gånger av Jerusalem patriarken Paisios själv vittnar om anseende i klostret.
Dedikerad till bebådelsen Den heliga Theotokos.

Förutom Brankovic, vars lämningar delvis förstördes av turkarna och resterna som finns i det gemensamma livet, Princess Ljubica (hustru Prince Miloš Obrenović), Kung Milano (1882-1889) och den serbiska patriark Arsenije Čarnojević (1674-1690), och Arsenije IV Jovanović šakabenta ( 1726-1737) senare begravdes i kyrkan.