Iustiniana Prima arkeologiska platsen

Kategori:

Romerska staden med anor från VI-talet e.Kr.

Administrativt centrum i provinsen Illyrien

In södra Serbien Det finns en romersk stad med anor från VI-talet e.Kr. Iustiniana Prima (Empress City) - som kejsaren Iustinian byggt i sitt hemland som den administrativa och kyrkliga centrum i provinsen Illyrien. Ur urbanism, är Iustiniana Prima en stad med en tydlig plan, mönstrat efter metropoler i sena antika världen.

Resterna av Akropolis, en rymlig cirkulär torg, gator med portcullises (tung järngrindar), en Episcopal (biskopens) kyrka och flervåningshus fungera som ett vittnesbörd om den kejserliga glans och den kristna andan i staden. Iustiniana Prima makt var kortlivad. Staden jämnades med marken av slovenerna och Avarsen så tidigt som i 631 AD gräva ut bringas till ytan ett stort antal objekt.

Ruinerna av befästningar med arkader, kyrkor, offentliga och privata inrättningar är ett utmärkt exempel på hur staden såg ut i det förflutna och återspegla resultaten av den grekisk-romerska civilisationen.