Serbiens fästningar

Tvärs Serbien finns några 200 platser bevara resterna av gamla fästningar och befästa städer som går tillbaka till antiken. Men efter många århundraden av krig och förstörelse, endast de fästningar som behållit sin militära funktion i medeltiden, under turkiskt styre, har bevarats.