Niš festning

Kategori:

Beauty fra Niš, alderen over to tusen år

Et byggverk som dominerer den urbane kjernen av byen

Det stiger på høyre bredd av Nišava River, med utsikt over Området bebodd i mer enn to tusen år. Den bevarte festningsverk er av tyrkisk opprinnelse, som stammer fra de første tiårene av 18th århundre. Det er godt kjent som en av de mest betydningsfulle og best bevarte monumenter av denne typen i Midt-Balkan. Festningen har en mangekantet grunnplan, åtte bastion terrasser og fire massive porter. Det strekker seg over 22 hektar overflaten.

Foruten gjenstander som daterer seg fra perioden med tyrkisk styre, arkeologiske utgravninger i festningsområdet avdekket flere tidligere funn i de eldre lagene: forhistoriske, Roman, bysantinsk og middelalder.

Niš Fortress er en kulturell eiendom av stor betydning, i dag en arena for hyppige kulturelle og kunstneriske arrangementer: Nišville - den største jazzfestivalen i Sørøst-Europa.