Serbia festninger

Across Serbia er det noen 200 nettsider bevare restene av gamle festninger og befestede byer som kan dateres tilbake til antikken. Men etter mange århundrer med krig og ødeleggelse, bare de festningene som beholdt sin militære funksjon i middelalderen, under tyrkisk styre, har blitt bevart.